Střet zájmů - rozcestník

Střet zájmů - rozcestník

Vyberte evidenční orgán:

UPOZORNĚNÍ: Pro vyplnění formulářů musíte mít nainstalovaný 602XML Filler , který je zdarma a stáhnout si ho můžete zde .

Jste ve smyslu §2, zákona číslo 159/2006 Sb. veřejný funkcionář a chcete podat oznámení podle §12 odst.4 evidenčnímu orgánu?

Zde máte k dispozici formulář Čestné prohlášení pro:
vyplnění a tisk otevřít
vyplnění, připojení Vašeho elektronického podpisu a předání elektronickou poštou otevřít

Chcete podle §13, odst. 2, zákona číslo 159/2006 Sb. v platném znění nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do elektronického Registru oznámení, který vede evidenční orgán?

Zde máte k dispozici formulář Žádost o nahlížení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě pro:
vyplnění a tisk otevřít
vyplnění, připojení Vašeho elektronického podpisu a předání elektronickou poštou otevřít
Na základě této žádosti Vám bude přidělené přístupové jméno a heslo.

Chcete podle §13, odst. 2, zákona číslo 159/2006 Sb. v platném znění jednorázově nahlédnout do Registru oznámení v sídle evidenčního orgánu?

Zde máte k dispozici formulář Žádost o nahlížení v listinné podobě v místě evidenčního orgánu pro:
vyplnění a tisk otevřít

Chcete podle §13, odst. 6, zákona číslo 159/2006 Sb. v platném znění písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v Registru oznámení?

Zde máte k dispozici formulář Sdělení pro:
vyplnění a tisk otevřít
vyplnění, připojení Vašeho elektronického podpisu a předání elektronickou poštou otevřít

 

Zde máte možnost nahlížet do Registru oznámení, který vede evidenční orgán v elektronické podobě. K tomu jsou potřebné přístupové údaje, které Vám přidělí evidenční orgán.


Část pro Evidenční orgán

Zde máte možnost vstoupit do aplikace pro Evidenční orgán. Vstup vyžaduje ověření uživatele.